Symposium Woordenboek en Maatschappij

Datum:
16 juni 2015 van 14:30 tot 16:30 uur
Locatie:
De Koperen Tuin, Leeuwarden
Voeg toe:

De Fryske Akademy organiseert het symposium 'Woordenboek en Maatschappij, over woordenboeken, spelling, en de invloed van lexicografen '. Met dit symposium wordt afscheid genomen van lexicograaf Anne Dykstra, die meer dan dertig jaar aan de Fryske Akademy verbonden was.

De vier lezingen rondom het thema 'woordenboek en maatschappij' bieden inzicht  in de achtergronden en in de positie van verschillende woordenboektypen in de hedendaagse informatiemaatschappij.

Lancering electronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

Taalkundige Nicolien van der Sijs, verbonden aan het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen, houdt de openingslezing: 'Een elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) voor de maatschappij en de wetenschap'. Deze databank is door haar opgezet, met de bedoeling dat zoveel mogelijk taalkundigen en in taal geïnteresseerden alle Nederlandse dialectwoordenboeken op één centraal punt kunnen raadplegen. De eWND zal op het symposium worden gelanceerd en is dan te raadplegen op: http://www.meertens.knaw.nl/dialectwoordenboeken/.

Kijk voor het programma en aanmelding op de website van de Fryske Akademy.

De Fryske Akademy

De Fryske Akademy is het wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van regionaal, nationaal en internationaal belang en hebben een duidelijke maatschappelijke relevantie. Het instituut heeft circa 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan de KNAW.