Afdelingsdag Letterkunde

Symposium Zekerheid van Twijfel - Nederlandse en Argentijnse rijkdom

Datum:
13 februari 2012 van 16:00 tot 20:30 uur
Locatie:
KNAW,Kloveniersburgwal 29, Amsterdam.
Voeg toe:

De KNAW organiseert in samenwerking met het Nederlands Instituut in Buenos Aires (NIBA) een bijeenkomst over de culturele en wetenschappelijke raakvlakken tussen Nederland en Argentinië.

Voor de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges is de twijfel de basis van de intelligentie. Een opvallende stellingname voor iemand die komt uit een land waar in het dagelijkse leven de stelligheid juist lijkt te zegevieren. Argentinië kent grote culturele rijkdom en kent een van de belangrijkste wetenschappelijke tradities op het Zuid-Amerikaanse continent. Daarom organiseert de KNAW in samenwerking met het Nederlands Instituut in Buenos Aires (NIBA) een bijeenkomst over de culturele en wetenschappelijke raakvlakken tussen Nederland en Argentinië.

Het NIBA tracht de verschillende aanwezige activiteiten te bundelen en nieuwe te ontplooien, door een platform te bieden ter stimulering van wetenschappelijke en culturele uitwisseling tussen beide landen. De bijeenkomst zal dan ook plaatsvinden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Argentijnse ambassade.

Programma

 

15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Welkom door dagvoorzitter Bram Buunk (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, KNAW-lid en lid Raad van Advies NIBA)

Hub Hermans (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Mundus Europlata) over internationale uitwisseling tussen Argentinië en Europa, getrokken door de Rijksuniversiteit Groningen. Wat kunnen we van elkaar leren?

Han Ligteringen (TU Delft) over de samenwerking die sinds 2000 ontwikkeld is tussen zijn afdeling in Delft en de Postgraduate School on Port Engineering van de Universiteit van Buenos Aires. Daarbij komen niet alleen enkele onderzoeksprojecten aan de orde, gericht op de verbetering van haveninfrastructuur in Argentinië, maar ook de verschillen in de structuur van de academische opleiding voor ingenieurs met de Europese Bachelor-Master opleiding.

Sandra Rottenberg gaat in gesprek Pieter Muysken (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en KNAW-lid) over de plaats van de indianen en hun taal binnen de Argentijnse nationale identiteit.

 

Muzikaal intermezzo door Tango Duo 

Pauze

Rudy Rabbinge (WUR) over Food security and sustainable development. Contributions and characteristics of the Netherlands and Argentina

 

Sandra Rottenberg gaat in gesprek met Bram Buunk (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen) over de uitzonderlijke positie van de psychologie in Argentinië en de culturele verschillen en overeenkomsten tussen Nederlanders en Argentijnen naar aanleiding van zijn onderzoekservaring in Argentinië

Muzikaal intermezzo door Tango Duo 

19.30 uur

Afsluiting en borrel met een Argentijns tintje