Synergene Forum 2016 - visions of the future

Datum:
24 juni 2016  -  25 juni 2016
Locatie:
NEMO, Amsterdam
Voeg toe:

Tijdens dit tweedaagse forum worden de beloften en implicaties besproken van synthetische biologie vanuit maatschappelijk perspectief. Het programma omvat een conferentie, science café, publieksdebat, theatervoorstelling en een filmfestival.

Het Forum gaat uit van SYNENERGENE, een Europees actieplan dat zich richt op maatschappelijk verantwoord innoveren in de synthetische biologie als nieuwste vorm van biotechnologie, oftewel 'ingenieurswetenschap van het leven'.

Tijdens het Forum zullen de dertig partners in het SYNENERGENE-project hun ervaringen en bevindingen presenteren en bespreken met deelnemers en publiek, met het oog op een maatschappelijke en politieke agenda voor de synthetische biologie.

Het Rathenau Instituut is een van de partners in SYNENERGEN.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden op de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie


Logo Rathenau Instituut