Themabijeenkomst 'Wetenschappelijke modellen, wat kunnen we ermee?'

Datum:
20 juni 2011 van 12:55 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Telefoon:
020 551 0702
Voeg toe:

De wetenschap werkt met modellen. Bekende voorbeelden zijn macro-economische modellen en klimaatmodellen. In de diverse wetenschapsgebieden wordt echter nogal verschillend gedacht over dit hulpmiddel.

Ook is er discussie over de bruikbaarheid van de resultaten van wetenschappelijke modellen. In de themabijeenkomst draait het om de relatie tussen de virtuele wereld van modellen en de werkelijke wereld. Hoe bruikbaar is de virtuele wereld van wetenschappelijke modellen om aspecten van de waargenomen wereld te begrijpen, te manipuleren of te voorspellen? Hebben we er vertrouwen in dat bepaalde vragen over de werkelijkheid adequaat met een bepaald model beantwoord kunnen worden? Deze en andere vragen komen aan de orde in de themabijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is het analyseren van de foutenbronnen in de wereld van de wetenschappelijke modellen en het identificeren en begrijpen van de verschillen en overeenkomsten in het gebruik van deze modellen tussen diverse vakgebieden.

Programma

12.55 uur

Opening door prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president KNAW

13.00 uur

Kort debat met twee extreme visies op het gebruik van modellen  door prof. dr. Peter Sloot, hoogleraar computational science, UvA en prof. dr. Ernst C. Wit, hoogleraar statistiek en stochastiek, RUG

13.30 uur

Stemming over vertrouwen (0-100%) in resultaten van wetenschappelijke modellen  in het eigen vakgebied

13.35 uur

Modellen zijn noodzakelijke denkkaders - prof. dr. Frans .J.C. Willekens, hoogleraar populatie studies, RUG 

14.00 uur

Theorie en empirie in de economie - dr. Free Huizinga, hoofd sector Economie en fysieke omgeving, Centraal Planbureau

14.20 uur

De macht van het modelmatig denken in de natuurwetenschappen -  prof. dr. Sander Bais, hoogleraar theoretische fysica, UvA

14.45 uur

In hoeverre kunnen we variaties in het klimaatsysteem begrijpen en/of voorzien? - prof. dr. Gerbrand Komen, voormalig hoofd klimaatonderzoek en seismologie van het KNMI

15.05 uur

Pauze

15.35 uur

What scientific models might teach: philosophical perspectives - dr. Joel Katzav, universitair docent filosofie en ethiek, TU Eindhoven

16.00 uur

Simulatie op verschillende niveaus van aggregatie: de mogelijkheden en de mogelijke valkuilen -  prof. dr. Catholijn Jonker - hoogleraar mens-machine interactie, TU Delft

16.20 uur

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten - dr. Jacco Wallinga, hoofd afdeling mathematische modellering van infectieziekten, RIVM; universitair hoofddocent epidemiologie, UMCU

16.40 uur

Discussie met de sprekers van de ‘extreme visies’

17.00 uur

Herhaling stemming over vertrouwen (0- 100%) in resultaten van wetenschappelijke modellen in eigen vakgebied

17.15 uur

Afsluitende conclusies door de dagvoorzitter

17.30 uur Receptie

Organisatie

Afdeling Genootschap