Tiende KNAW Dispuutsavond

Datum:
11 maart 2013 van 18:00 tot 21:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Contact:
Telefoon:
020 551 0810
Voeg toe:

Besloten bijeenkomst voor leden van de KNAW en De Jonge Akademie.

Deelname

Elk dispuut biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. De dispuutsavond is een besloten bijeenkomst voor leden van de KNAW en De Jonge Akademie.

De volgende onderwerpen en vragen komen aan de orde tijdens de tiende KNAW Dispuutsavond.

Dispuut 1

‘On naming and making Einsteins’: verschillen en overeenkomsten in beloningsmechanismen in het wetenschapsbedrijf
Inleidingen Carsten de Dreu (Sectie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) en Jan Zaanen (Sectie Natuur-en Sterrenkunde)

Carsten de Dreu
Binnen jonge en snelgroeiende vakgebieden, zoals de (sociale) psychologie en aanverwante disciplines zoals (social) neuroscience, wordt aandacht getrokken door 'funky' onderzoek. Juist niet met de laatste mode meelopen, maar je onderscheiden met iets volstrekt nieuws, liefst tegen intuïtief en mediageniek. Het gevolg is een overdaad aan 'premature discoveries', een leger van wanna-be Einsteins en een te beperkte consolidatie van kennis.

Jan Zaanen
Welke strategie is het meest effectief in het gevecht om de aandacht in de wetenschap? De natuurkunde met haar lange traditie zou als goed voorbeeld moeten dienen, maar in toenemende mate is zij in de greep van de laatste mode. De citatie-economie versterkt het conformisme en dit beperkt de ruimte verder voor de 'premature discoveries', ontdekkingen door originele individuen zoals Einstein die hun tijd ver vooruit zijn.

Dispuut 2

Sociale media en online politieke communicatie
Inleidingen door José van Dijck (Sectie Taal- en Literatuurwetenschappen) en Claes de Vreese (De Jonge Akademie)

José van Dijck
Sociale media hebben niet alleen grote impact op het informele sociale verkeer, maar ook op traditionele media zoals kranten en (publieke) omroep. Hoe zullen sociale media publieke communicatie in de toekomst beïnvloeden?

Claes de Vreese
Worden verkiezingen gewonnen door Twitter? De (on)zin van de macht van sociale media in politieke processen.

Dispuut 3

Basisonderwijs
Inleidingen door Carl Figdor (Sectie Geneeskunde) en Maarten Kleinhans (De Jonge Akademie)

Er is veel kritiek in de media, vanuit het bedrijfsleven en de politiek op het basisonderwijs, en de regering is voornemens iets aan de kwaliteit van ‘wetenschap & techniekonderwijs’ te doen. Universiteiten hebben sinds kort Wetenschapsknooppunten ingericht met als doel leerkrachten en leerlingen op de basisschool in aanraking te brengen met wetenschap.
Vragen voor onze discussie:

  • Moeten KNAW en universiteiten zich wel bemoeien met basisonderwijs?
  • Moeten onze onderwijzers academisch geschoold zijn?
  • Hoe krijgen we wetenschap en techniek duurzaam geïntegreerd in het onderwijs op de basisschool?

Dispuut 4

Universiteit van Nederland
Inleidingen door Frank den Hollander (Sectie Wiskunde) en Koen Ottenheym (Sectie Historische Wetenschappen)

Het lijkt een wonderlijke contradictie dat in deze tijden van schaalvergroting en verregaande internationalisering van het wetenschappelijk onderzoek, de Nederlandse universiteiten zich zo laten opjutten om vooral met elkaar te concurreren. De meesten van ons werken in de praktijk prima samen met vakgenoten van andere instellingen. De belangrijkste concurrenten liggen immers niet in Nederland maar in het internationale speelveld. Waarom blijven die Nederlands universiteiten dan zo 'ouderwets' gericht op dat eigen, individuele profiel? En welke kansen zou een echte samenwerking binnen een Universiteit van Nederland kunnen bieden?