KNAW-symposium

Toekomstprofiel: Hoe maken leerlingen hun profielkeuze?

Datum:
7 april 2016 van 14:00 tot 17:00 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0702
Voeg toe:

Ieder jaar staan duizenden vwo-scholieren voor de profielkeuze. Wordt het Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid of toch Economie & Maatschappij? Een belangrijke keuze want de keuze voor een profiel bepaalt mede de latere vervolgopleiding en carrière op de arbeidsmarkt. De sprekers op dit symposium kijken vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken rondom de profielkeuze.

Hoe maken leerlingen die volop in de puberteit zitten, keuzes? Welke beeldvorming speelt daarbij een rol? Zijn er trends in de keuzes die leerlingen maken? Welke rol is er voor schooldecanen in het voortgezet onderwijs en studieadviseurs op de universiteiten weggelegd?

Sprekers:

  • Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden – Keuzes in het brein
  • Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Science Education and Talent Development, Universiteit Twente – 'Dat is niks voor mij': Uitsluiten van studie- en beroepsprofielen begint al in de onderbouw. Welke factoren spelen daarbij vooral een rol?
  • Sandra van Aalderen, senior onderzoeker Science Education and Neuro-education, Universiteit Twente – Set your mind! Hoe onbewuste overtuigingen over je eigen ontwikkeling je profielkeuze beïnvloeden
  • Kees van Beelen en Roos Danse, decanen Stedelijk Gymnasium Leiden – Het bètamysterie

Discussieleiders: Lotte Jensen, universitair hoofddocent Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit en Ingrid Tieken-Boon van Ostade, hoogleraar sociohistorische taalkunde van het Engels, Universiteit Leiden.