KNHG-Voorjaarscongres

Towards a new history of the Second World War?

Datum:
21 april 2015 van 09:30 tot 17:30 uur
Locatie:
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag
Voeg toe:

Het NIOD-KNAW en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma, Brussel) organiseren in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap het voorjaarscongres 'Naar een nieuwe geschiedenis van WOII?' Invloedrijke historici zullen debatteren over de toekomst van de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in België en Nederland.

70 jaar na de bevrijding: een nieuwe periode?

Binnenkort breekt het moment aan waarop de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, hier niet meer over kan vertellen. Hoe zal de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in België en Nederland in de toekomst vorm krijgen? Hoe moeten historici zich verhouden tot herinneringspolitiek en nieuwe media? Heeft de geschiedenis van WOII als apart subveld van onderzoek nog zin? Welke impact hebben digital humanities? Dit is slechts een kleine greep uit de vele vragen die tijdens dit internationale congres aan de orde komen.

Vooraanstaande historici in debat

Voorafgaand aan het congres stellen deelnemende historici statements op in een position paper. Het congres bestaat uit vier thematische sessies. Vier specialisten uit Nederland en België leiden de sessies: Hinke Piersma (NIOD), Nico Wouters (CegeSoma), Kees Ribbens (NIOD) en Rudi van Doorslaer (CegeSoma).

De voertaal is Engels.

Meer informatie

Voor meer informatie, het programma en aanmelding kunt u terecht op de website historici.nl.