Uitreiking Descartes-Huygensprijs

Datum:
5 februari 2019 van 16:00 tot 18:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0767
Voeg toe:

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst hebben kunstonderzoeker Marine Cotte en literatuurwetenschapper Katell Lavéant de Descartes-Huygensprijzen 2018 ontvangen.

Marine Cotte, onderzoeker bij Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), momenteel gedetacheerd bij de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, Frankrijk, ontwikkelt nieuwe technologieën om kunst- en archeologievoorwerpen te onderzoeken. Haar wetenschappelijk onderzoek is van grote maatschappelijke waarde, omdat het de basis vormt voor het beheer en de bescherming van belangrijk cultureel erfgoed. 

Katell Lavéant is universitair hoofddocent Franse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de late middeleeuwen en de renaissance. Ze doet als projectleider onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne literaire- en feestcultuur in Frankrijk en Nederland. Het is haar doel nieuwe onderzoeksmethoden te ontwikkelen om collecties van oude boeken te kunnen bestuderen.

Foto-impressie

Bekijk een impressie van de prijsuitreiking op onze Flickr-pagina

Over de Descartes-Huygensprijs

De jaarlijkse Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en Nederlandse regering. De prijs is bestemd voor wetenschappelijk onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Een KNAW-jury kiest de Franse laureaat; de Nederlandse kandidaat wordt gekozen door de Académie des sciences. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van € 23.000 is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk.