Minisymposium van IISG, KNAW en AvK

De wetenschap over de vluchtelingencrisis

Datum:
9 december 2015 van 14:00 tot 17:30 uur
Contact:
Telefoon:
020 551 0869
Voeg toe:

Het debat over de opvang van vluchtelingen trekt diepe groeven door de Nederlandse samenleving. Maar wat weten we nu eigenlijk over de oorzaken en gevolgen van de opvang van vluchtelingen? 

Zetten we onze welvaart op het spel? Vormen vluchtelingen werkelijk een bedreiging voor onze waarden en normen? Of, vanuit een heel ander perspectief, in hoeverre is migratie een essentiële voorwaarde voor het succes van de Nederlandse samenleving? En, hoe zou een efficiënter en rechtvaardiger Europees migratiebeleid er uit kunnen zien?

Dit zijn vragen waar wetenschappers van divers pluimage al jaren onderzoek naar doen. Alleen dringt die kennis slechts mondjesmaat, en versnipperd, door tot het publieke en politieke debat. Vandaar dat de KNAW, de Akademie van Kunsten en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) het initiatief hebben genomen om te komen tot een zienswijze die feit van fictie scheidt en de waan van de dag overstijgt. De wetenschappers bieden antwoorden waarin niet alleen oog is voor de huidige vluchtelingenproblematiek, maar waarin ook toekomstscenario’s worden ontvouwen.

Het programma bestaat uit korte inleidingen in drie kerndomeinen (migratie, Europa, integratie). De lezingen worden gevolgd door kort commentaar door referenten en een algemene discussie. Het programma staat onder leiding van Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden.

Lezingen

  • Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis, Universiteit Leiden en directeur onderzoek IISG-KNAW –  Inleiding
  • Nanda Oudejans, universitair docent rechtsfilosofie, Tilburg University – Het recht en de vluchteling
  • Joop de Beer, onderzoeksleider population aging & longevity, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW)  – Vluchtelingen en Europa, een inleiding vanuit de demografie
  • Han Entzinger, emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies, Erasmus Universiteit Rotterdam – Vluchtelingen en integratie

Artistieke interventie

  • Barbara Visser, voorzitter Akademie van Kunsten – Le monde appartien á ceux qui se lèvent tôt

Organisatie

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW), de KNAW en de Akademie van Kunsten