Volksbewapening en dienstplicht

Datum:
23 november 2017 van 14:00 tot 18:00 uur
Locatie:
Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Voeg toe:

In de late middeleeuwen waren het in Noordwest-Europa vooral gewone mannen die massaal als dienstplichtigen hebben meegedaan aan belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver nog weinig oog voor hun inzet gehad. Minisymposium van de Fryske Akademy over dit onderbelichte geschiedenisthema.

Gerenommeerde sprekers als Ben Schoenmakers (Nationaal Instituut voor Militaire Geschiedenis), lt. kol. Mostafa Hilali (Ministerie van Defensie) en Hans Mol (Fryske Akademy) laten hun licht schijnen over volksbewapening, landweer en dienstplicht door de eeuwen heen.

Boekpresentatie

Tegelijkertijd is dit de presentatie van het boekwerk De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 van historici Hans Mol en Peter van der Meer van de Fryske Akademy.

Meer informatie en aanmelden

Website Fryske Akademy

De Fryske Akademy

De Fryske Akademy is het wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van regionaal, nationaal en internationaal belang en hebben een duidelijke maatschappelijke relevantie. Het instituut heeft circa 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan de KNAW.