Waardebepaling van het waddengebied

Datum:
7 februari 2011 van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie:
De KanselarijTurfmarkt 11, Leeuwarden
Voeg toe:

Waddenlezing door prof. dr. Henk Folmer, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit

In 2009 is de Waddenzee geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Om op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te komen moet een gebied heel bijzonder zijn (in de bewoordingen van UNESCO: het moet hier gaan om een outstanding universal value). Naar aanleiding van dit heuglijke feit organiseren de Nationale UNESCO Commissie en de Waddenacademie in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een lezingenreeks over dit unieke gebied, waarbij het waddengebied vanuit verschillende invalshoeken wordt beschouwd. <br><br>Moderator is drs. Bert Looper, directeur van Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum).<br><br>