Wadblik, lezingen en documentairereeks 2012-2013: De talen van de Wadden

Datum:
14 januari 2013 van 20:00 tot 22:00 uur
Locatie:
Filmhuis Leeuwarden, Ruiterskwartier 6, 8911 BP Leeuwarden.
Voeg toe:

Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, verzorgt een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied.

Taal onderscheidt mensen van elkaar. Aan hun taal ontlenen mensen in hoge mate hun identiteit. Taal bindt mensen aan elkaar en taalverschil scheidt ze. Goffe Jensma neemt het publiek mee op reis door de talen van het waddengebied. Hij gaat niet alleen op zoek naar de verschillende tongvallen die daar te vinden zijn en naar de manier waarop taal verschillende provinciale regionale identiteiten verschaft, maar ook naar beelden die schrijvers en dichters in diverse kusttalen en -dialecten hebben gebruikt om het waddengebied te beschrijven. Hierbij passeren natuurlijk de eilandtalen de revue, maar ook meerdere Friese en Groningse taalvarianten en de Noordduitse kusttalen. Voor zijn lezing put Goffe Jensma royaal uit het beeld- en geluidsarchief van Tresoar, het Fries Film Archief en het Gronings Audiovisueel Archief.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie. Lezingen worden gekoppeld aan documentaire en historisch filmmateriaal. Het programma van Wadblik en impressies van eerdere avonden vindt u op: www.waddenacademie.knaw.nl en www.filmhuisleeuwarden.nl.

Meer informatie

Website Waddenacademie

Organisatie

De Waddenacademie, Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie