Deel III in de reeks expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap(pers)

Wervelende wetenschap

Datum:
13 december 2021 van 10:00 tot 11:30 uur
Locatie:
Online, via Zoom
Voeg toe:

Tijdens de pandemie werd er in een razend tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Onderzoekers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we geleerd? En wat is de mogelijke prijs die we hebben betaald?

We bespreken de vraag hoe we onderzoekers die hun onderzoek op deze manier aan de actualiteit willen aanpassen, kunnen aanmoedigen en faciliteren, bijvoorbeeld door snel financiering te organiseren. Daarnaast kijken we naar de invloed van veranderende sociale (on-)veiligheid op wetenschap en onderzoekers, en hoe we in tijden van hoge druk de kwaliteit van onderzoek, (ethische) goedkeuring, publicatie en peer-review kunnen blijven waarborgen. Ook reflecteren we op de kwaliteit en de inzet van fieldlab-experimenten.

Na vier korte presentaties is er een paneldiscussie met stellingen met sprekers en publiek (met mentimeter). U kunt zich aanmelden via deze link. De voertaal is Engels.

Met:

  • Lex Bouter, methodologie en integriteit, Amsterdam UMC, locatie VUmc en VU, lid KNAW-commissie Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschap(pers). Moderator tijdens de bijeenkomst
  • Carlijn Bouten, hoogleraar biomechnical engineering aan TU/e, lid KNAW-commissie Impact van de COVID-19 pandemie op wetenschap(pers). Moderator tijdens de bijeenkomst
  • Marcel Levi, hoogleraar geneeskunde en voorzitter NWO, ten tijde van het begin van de pandemie Chief Executive van de University College London Hospitals, over medische wetenschappen in tijden van crisis
  • Cecile Janssens, hoogleraar translationele epidemiologie, Emory University Atlanta USA, over fieldlab-experimenten
  • Ineke Sluiter, president KNAW, over de invloed van veranderende sociale veiligheid op onderzoekers
  • Gowri Gopalakrishna, onderzoeker bij de afdeling epidemiologie en data science Amsterdam UMC, locatie VUmc, over de impact van tijdsdruk en urgentie op publicatie-ethiek en -integriteit 

Vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen. De commissie heeft gekozen voor een toekomstgerichte aanpak. De Akademie organiseert de komende maanden vier expertbijeenkomsten, die input op moeten leveren voor het advies. U bent daarbij van harte welkom.