Deel IV van vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap(pers)

Wetenschap en digitale technologie

Datum:
18 januari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
Locatie:
Online, via Zoom
Voeg toe:

Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden - denk aan toezicht bij tentamens.

De universiteiten worden steeds afhankelijker van Big Tech – wordt het tijd dat ze een tegenmacht gaan vormen, en zo ja, hoe? Aan de andere kant heeft digitalisering allerlei nieuwe vormen van  samenwerking mogelijk gemaakt. Wie moet het voortouw nemen bij het maken van beleid om dit potentieel van digitale technologie te benutten?

De expertmeeting bestaat uit vier korte presentaties en een paneldicussie. De voertaal van de bijeenkomst is Engels. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. 

Sprekers 

  • Natali Helberger, hoogleraar informatierecht aan de UvA, voorzitter KNAW-commissie impact van de COVID-19 pandemie op wetenschap(pers). Helberger modereert deze expertmeeting.
  • Linnet Taylor, hoogleraar international data governance aan Tilburg University, over veiligheid, toezicht en veerkracht, en het verband tussen academische waarden en digitalisering.
  • Thomas Poell, hoogleraar data, culture & institutions aan de UvA, over de toenemende afhankelijkheid van Big Tech.
  • Valentina Mazzucato, hoogleraar globalisation & development aan Universiteit Maastricht, over digitalisering en de mogelijkheden van nieuwe vormen van (internationale) samenwerking.
  • Joris van Hoboken, hoogleraar recht aan de Vrije Universiteit Brussel, over de rol van de politiek.
  • Rens Vliegenthart, hoogleraar media en samenleving bij de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), UvA. Vliegenthart discussieert mee in het panel.

Vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen. De Akademie organiseert de komende maanden vier expertbijeenkomsten, die input op moeten leveren voor het advies. U bent daarbij van harte welkom.