Wetenschappelijke en menselijke integriteit. Een hommage aan Arie de Froe

Datum:
30 oktober 2012 van 10:15 tot 16:45 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Voeg toe:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog manipuleerde Arie de Froe (1907-1992), hoogleraar antropobiologie en menselijke erfelijkheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeksgegevens ter wille van een hoger menselijk doel: het redden van levens. Hij gebruikte zijn wetenschappelijke status om de bezetter met diens eigen waan te misleiden.

De keuzes van Arie de Froe kunnen ook nu een moreel baken zijn voor onderzoekers in de discussie rond ethische dilemma’s en kantelpunten betreffende het gebruiken/misbruiken van wetenschap voor goede/slechte doeleinden, met de nadruk op actuele gevallen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan in een tijd waarin wetenschap niet meer als een onverbiddelijke autoriteit wordt gezien? Wanneer is de wetenschappelijke integriteit in strijd met algemene regels van menselijke integriteit, zoals die bijvoorbeeld neergelegd zijn in de verdragsteksten omtrent de mensenrechten? Sprekers uit diverse wetenschapsgebieden trachten deze vragen vanuit hun expertise te beantwoorden.

Het symposium, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), is voorbereid door een commissie bestaande uit Abram de Swaan (voorzitter), Louise Fresco, Joop Goudsblom en Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira.

Programma

 

10.15 uur

Ontvangst

10.45 uur

Welkomstwoord door Pearl Dykstra, vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Begroeting door de ochtendvoorzitter, Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam

Opening door Dymph van den Boom, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam        

Inleiding door Abram de Swaan, voorzitter voorbereidingscommissie

Arie de Froe – wetenschapper in dienst van de goede zaak, door Jaap Cohen, historicus en onderzoeker, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Arie de Froe's subversieve wetenschapsbedrijf: een herinnering, een reflectie, door Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira, emeritus hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam

Een opeenstapeling van toevalligheden, door André Köbben, emeritus hoogleraar culturele antropologie, Universiteit Leiden

Rassen. Waan of Werkelijkheid?, door Machteld Roede, antropobioloog en voormalig universitair docent, Universiteit Maastricht

12.45 uur

Lunchpauze

Begroeting door de middagvoorzitter, Marcel Levi, hoogleraar geneeskunde en voorzitter Raad van Bestuur, Academisch Medisch Centrum

Communiceren over klimaatverandering; laveren tussen inhoud, emotie en uiteenlopende belangen in het publieke debat, door Appy Sluijs, paleoklimatoloog en onderzoeker, Universiteit Utrecht
                               
Kromme tenen en een rechte rug: beveiligingsproblemen in de ICT, door Bart Jacobs, hoogleraar veiligheid en correctheid van software, Radboud Universiteit Nijmegen
                               
Muzikaal intermezzo door Ensemble Judique, bestaande uit Dominique Vleeshouwers (percussie) en Julia Weeda (viool). Zij spelen The Room of the Saints van Gerard Brophy plus enkele improvisaties

14.45 uur

Pauze

Plenaire discussie onder leiding van Marcel Levi

Sluiting door Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam

16.45 uur

Borrel

 

Organisatie

Afdeling Genootschap