KNAW-minisymposium

Wie doet wat in de EU? Naar een optimale verdeling van bevoegdheden in de Europese Unie

Datum:
30 januari 2014 van 17:30 tot 20:30 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

‘Europees wat Europees moet, nationaal wat nationaal kan’ is het motto van het Nederlandse kabinet. Dat bleek van de zomer bij de publicatie van een lijst van thema’s die bij voorkeur op Europees of op nationaal niveau moeten worden geregeld. Tijdens dit minisymposium belichten vijf experts  de herschikking van Europese en nationale bevoegdheden: de ‘wie doet wat’-vraag

courtesy Bruna Mallart© Bruno Mallart

Is het mogelijk om criteria te vinden voor de optimale verdeling van bevoegdheden in de EU en zo ja, hoe moeten die criteria luiden? En als de huidige verdeling verkeerd is, betekent dit dan dat een ‘repatriëring’ van bevoegdheden naar de lidstaten kan plaatsvinden?

Programma

 

17.30 uur

Opening door avondvoorzitter Jan Smits (UM)

 

Arbeidsrecht
Guus Heerma van Voss (UL)

 

Fundamentele rechten
Janneke Gerards (RU)

 

Welke criteria voor strafbaarstelling op EU-niveau?
Jannemieke Ouwerkerk (UvT)

 

Repatriëring van bevoegdheden en nationale weerstand
Monica Claes (UM)

 

Een reactie op de sprekers
Kathalijne Buitenweg (UvA, lid College voor de Rechten van de Mens, voormalig lid Europees Parlement)

 

Discussie, onder leiding van Marc Groenhuijsen (UvT)

20.30 uur

Borrel