Willem F. Duisenberg-lezing: Michael Burda: Wie betaalt onze sociale zekerheid?

Datum:
27 april 2010 van 16:00 tot 16:00 uur
Locatie:
Aula Universiteit van AmsterdamSingel 411, Amsterdam
Voeg toe:

Het financieren van de sociale zekerheid door middel van loonbelasting heeft een destabiliserende werking op de conjunctuur. Dit betoogt econoom Michael Burda in de Willem F. Duisenberg-lezing.

Hij concludeert dat de huidige wijze van financieren van de sociale zekerheid niet meer te betalen is en dat een ander beleid, minder afhankelijk van loonbelasting een betere oplossing biedt. De lezing, getiteld Paying for Social Security in the Long and the Short Run, vindt plaats op dinsdag 27 april in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. Michael Burda, hoogleraar Economie aan de Humboldt-Universität (Berlijn), vervult dit jaar het Willem F. Duisenberg fellowship aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) te Wassenaar. Hij gaat in de lezing in op het socialezekerheidsstelsel in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. In deze landen is in de afgelopen 150 jaar de productiviteit, het inkomen en de welvaart zeer gestaag gegroeid, ondanks enige tijdelijke conjuncturele terugval. Men heeft het nodig geacht om aanzienlijke gedeelten van de toenemende welvaart te investeren in de vorming van een sociaal zekerheidsstelsel voor de minst bedeelden. De sociale zekerheid moet echter wel betaald worden. Beschikbare data uit het onderzoek van Burda wijzen erop dat sociale zekerheid uiteindelijk betaald wordt van de loonbelasting geheven op arbeid.

De gevolgen van deze keuze variëren aanzienlijk tussen landen. Het gedeelte van het loon dat werknemers vrijuit kunnen besteden, verschilt bijvoorbeeld van meer dan 50% in de Verenigde Staten tot ongeveer 27% in Nederland. Onafhankelijk van de gevolgen op de lange termijn, brengt het financieren van de sociale zekerheid enkel en alleen vanuit arbeidsinkomen op de korte termijn een risico met zich mee. Burda heeft in zijn onderzoek aangetoond dat de loonbelasting op arbeid in veel OESO-landen anticyclisch gedrag vertoont. Daardoor heeft loonbelasting een destabiliserende terugslag op de conjunctuur wanneer deze gebruikt wordt ter financiering van de sociale zekerheid. Burda stelt dat dit probleem vooral relevant is tijdens perioden van acute economische terugval, zoals tijdens de huidige crisis. Een alternatief voor het huidig systeem is volgens Burda de sociale zekerheid in tijden van crisis te financieren door andere belastinginkomsten dan loonbelasting.

Over de Willem F. Duisenberg-lezing
De Willem F. Duisenberg-lezing vindt voor de tweede keer plaats en is een initiatief van de Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting, en wordt georganiseerd door het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en de Universiteit van Amsterdam. Doel is de beoefening van de economische wetenschappen in Nederland te bevorderen. Hiertoe heeft zij in 2007 aan het NIAS een speciaal fellowship ingesteld, dat is vernoemd naar Willem F. Duisenberg, voormalig president van De Nederlandsche Bank en de eerste president van de Europese Centrale Bank.

Het Willem F. Duisenberg Fellowship wordt mogelijk gemaakt door de minister van Financiën, De Nederlandsche Bank, ABN AMRO, AEGON Nederland, Fortis, ING en de Rabobank. http://www.nias.knaw.nl/en/lectures_and_conferences/