Zesde symposium Waddenacademie 'Op 'n diek'

Datum:
21 juni 2011  -  22 juni 2011
Locatie:
Forum Images, Herenplein 73, Groningen
Contact:
Telefoon:
(058) 2339031
Voeg toe:

De Waddenacademie en het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte organiseren samen het symposium 'Op 'n diek' te Groningen, op 21 en 22 Juni a.s.

Het symposium vindt plaats in ForumImages (eerste dag) en Hanzehogeschool op Zernike (tweede dag). Op de tweede dag staat ook een excursie naar het Eems Dollardgebied op het programma.

Het onderwerp van het symposium 'Op 'n diek' (Platduits voor 'op een dijk') is de vraag of waddentoerisme langs de vastelandskust van Noord Nederland kansen heeft, zonder het landschap te verrommelen. Het symposium houdt de visies van de provincies Friesland en Groningen tegen het licht. Beide provincies hebben plannen om vanaf de Waddendijk vormen van waddenbeleving te intensiveren, met behulp van o.a. wandelpaden door de kwelders, een fietspad op de dijk, 'attractiepunten', 'verblijfsruimten' en 'markeringspunten', ook wel 'toeristische overstappunten' genoemd (parkeergelegenheid met zitgelegenheid en informatie). Hoe kan die vorm van waddenbeleving de locale economie dienen? Wat willen locale actoren? Welke investeerders zijn geïnteresseerd? Ambieert de planvorming het in voldoende mate om ook liefhebbers van buiten de provincies aan te willen trekken? Kan dat op een schaal waar de locale economie iets aan heeft? En, cruciaal voor succes: wat kan toeristen een diepgaande belevenis ofwel 'sleutelervaring' bieden (Pine en Gilmore, De beleveniseconomie, 2010)?

Organisatie

Waddenacademie KNAW, Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte