Zevende KNAW Dispuutsavond

Datum:
14 november 2011 van 18:00 tot 21:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Telefoon:
020 551 0746
Voeg toe:

Wanneer vervalt het nut van kennis? Uit welke bronnen kan publiek leiderschap putten, als het wil motiveren niet tegen anderen, maar mét anderen tot resultaten te komen? Filosofische verwondering over oneindigheid en hoe staat het met de wetenschap als beroep? Vier prachtige onderwerpen door zeer gewaardeerde leden staan centraal tijdens de zevende dispuutsavond.

De disputen vinden plaats in de stijlkamers van het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Tijdens de avond zal een warme maaltijd geserveerd worden en na afloop staat de port en stilton voor u klaar in de fellows room. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Deelname

Elk dispuut biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers - deelname op volgorde van aanmelding. De dispuutsavond is een besloten bijeenkomst.

Dispuut 1

Legitimiteit en effectiviteit van publiek leiderschap

Inleidingen door Ernst Hirsch Ballin en André Knottnerus

Ernst Hirsch Ballin
Maximale aandacht en minimale verantwoordelijkheid zijn verzekerd als politici de leiding nemen in de strijd tegen andere politici. Uit welke bronnen kan publiek leiderschap putten, als het wil motiveren niet tegen anderen, maar mét anderen tot resultaten te komen? Kan ook op die manier politiek worden bedreven of is het streven naar gezamenlijke overtuigingen daarmee in strijd?

André Knottnerus
Wat bepaalt de legitimiteit en effectiviteit van publiek leiderschap? Gaat het om electoraal of maatschappelijk draagvlak, deskundigheid, vertrouwen, afrekenbare performance, een aansprekende visie of vooral een sterke presentatie? En in hoeverre is publiek leiderschap eigenlijk maakbaar? Een belangrijke vraag is ook of er daadwerkelijk sprake is van een kloof tussen burgers en het publiek leiderschap en wat we daaraan dan kunnen doen. Hebben we in in dat verband wel voldoende oog voor 'local leaders' in probleemwijken, en worden er naar hen toe voldoende bruggen geslagen? Is er anno nu behoefte aan een intensiever publiek debat over leiderschap en de manier waarop dat wordt ingevuld?

Dispuut 2

Oneindigheid

Inleiding door Jan Willem Klop, voorbereid in samenwerking met Albert Visser

Jan Willem Klop
Het oneindige gaat het verstand te boven. Maar zoals de pareloester de zandkorrel tot een parel herschept, zo heeft dit schurende begrip in verschillende disciplines tot parels geleid. In wiskunde en logica staat deze parel bekend als het paradijs van Cantor, voorvoeld maar nog niet betreden door Galilei en Bolzano. Oneindigheid is voor de wiskundige logicus (en ook de theoretisch informaticus) een vertrouwd en onmisbaar begrip, paradijselijk, alhoewel minder overweldigend dan in het visioen van Borges:

Ik zag de Aleph, vanuit alle gezichtspunten, ik zag in de Aleph de aarde, en in de aarde weer de Aleph en in de Aleph de aarde, ik zag mijn gezicht en mijn ingewanden, ik zag jouw gezicht, ik voelde een duizeling en huilde, omdat mijn ogen dat geheime, slechts bij gissing bestaande voorwerp hadden gezien, waarvan de naam wederrechtelijk door de mensen gebruikt wordt, maar dat geen mens heeft aanschouwd: het onvoorstelbare heelal.
J.L. Borges, De Aleph.

 

Dispuut 3

Wetenschap als beroep nu, (bijna)100 jaar na Weber

Inleidingen door Holger Gzella en Sasha Lubotsky

Holger Gzella
Voor Max Weber was wetenschap geen beroep maar een roeping, maar sindsdien zijn de institutionele kaders van wetenschap sterk veranderd. Is wetenschap als levensvorm per definitie tijdsgebonden - soms monnik, soms mandarijn, soms manager - of blijft er een onaantastbare kern, een onweerstaanbare drang naar kennis die alle generaties van wetenschappers door de eeuwen heen verbindt?

Dispuut 4

Verval van wetenschappelijke kennis

Inleidingen door Marie-José Goumans en Jelle Koopmans

Marie-José Goumans
Eerstejaars studenten wordt verteld dat de halfwaardetijd van biologische kennis vijf jaar is. Bestond 'Junk DNA' eerst uit nutteloze basenparen in ons genoom, nu lijkt het zeer belangrijke informatie te bevatten voor het sturen van processen. Als de snelheid van de wetenschap je inhaalt voor je afstudeert, wat is dan het nut van al die kennis?

Jelle Koopmans
Verkeersborden worden geplaatst als ze nodig zijn, maar zelden verwijderd als ze hun functie verloren hebben. Voor kennis geldt iets soortgelijks, dat echter voor de verschillende wetenschapsgebieden op een heel andere manier uit lijkt te werken: daarom bespreken we hier de vraag wanneer en waarom wetenschappelijke kennis onnodig wordt - en hoe we met die fossilisatie moeten omgaan.