Zin en onzin van voorbereiding op klimaatverandering

Datum:
18 april 2012 van 20:00 tot 22:00 uur
Locatie:
Spui25,Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam.
Voeg toe:

Wat zijn de consequenties van eventuele klimaatverandering en in hoeverre kunnen wij ons daarop voorbereiden? Wat was de invloed van klimaatverandering in het verleden?

Onder de titel 'De onvermijdelijkheid van 's mensen invloed' gaat hoogleraar katalyse Rutger van Santen in op de noodzaak ons voor te bereiden op de consequenties van eventuele  klimaatverandering.

Aardwetenschapper Appy Sluijs zal onder de titel 'Prehistorisch klimaatprobleem' ingaan op koolstofcyclus in relatie tot temperatuur, oceaanverzuring en zuurstofgebrek in de oceaan tijdens klimaatveranderingen in het geologische verleden.

Sandra Rottenberg treedt op als kritisch moderator.

De sprekers

santen.jpgProf. dr. Rutger van Santen is hoogleraar katalyse aan Technische Universiteit Eindhoven en lid van de KNAW. Hij onderzoekt materialen die worden toegepast in chemische processen. Hij bracht de helft van zijn loopbaan door bij Shell Research. De tweede helft aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij was daarvan rector magnificus van 2001-2005.

Dr. Appy Sluijs is docent Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en lid van De Jonge Akademie. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen CO2 en het klimaat op aarde op geologische tijdschalen.

Zin en onzin van...

De KNAW en SPUI25 belichten maatschappelijke kwesties met de debatserie 'Zin en onzin van'. Het onderwerp komt uit de actualiteit; de invalshoek is de wetenschap.

Organisatie

KNAW en Spui25