Symposium KNAW en VSNU

Zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksgegevens

Datum:
21 september 2012 van 14:00 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Voeg toe:

De afgelopen tijd is er, naar aanleiding van enkele opvallende incidenten, veel gesproken en geschreven over de werkwijze van wetenschappers. De KNAW heeft zich verdiept in de wijze waarop onderzoekers omgaan met hun onderzoeksgegevens en in de mogelijkheden om die werkwijze te verbeteren. Tijdens het symposium wordt het adviesrapport Zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksgegevens van de Adviescommissie onderzoeksgegevens in de wetenschap gepresenteerd en besproken.

De gezamenlijke universiteiten hebben eerder dit jaar, op instigatie van de VSNU, hun gedragscode en beleid voor wetenschappelijke integriteit tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

De KNAW en de VSNU komen tot de conclusie dat het niet zozeer nodig is meer regels op te stellen, maar dat het veeleer gaat om het versterken van een cultuur waarin onderzoekers van inhoud en noodzaak van de regels doordrongen zijn. De universiteiten willen in hun hoedanigheid van werkgever bovendien effectiever omgaan met schendingen van de wetenschappelijke integriteit. De wetenschapsorganisaties bepleiten ook maximale toegang tot onderzoeksgegevens.

Programma

 

Dagvoorzitter: Peter Vermij

13.30 uur 

Ontvangst

14.00 uur 

Opening door prof. dr. Hans Clevers, president KNAW

14.15 uur

Prof. dr. mr. Kees Schuyt, voorzitter van de Adviescommissie zet het advies uiteen

14.35 uur

Reacties door coreferenten (onderzoekers)
Biomedisch onderzoek: prof. dr. Marie-José Goumans
Sociaal-psychologisch onderzoek: prof. dr. Carsten de Dreu
Fysisch onderzoek: prof. dr. ir. Tjerk Oosterkamp
Aansluitend discussie

15.40 uur

Pauze

16.00 uur

Reacties door coreferenten (bestuurders)
Dr. Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU
Prof. dr. Jos Engelen, voorzitter NWO
Aansluitend discussie

17.15 uur 

Aanbieding van het advies aan Cor Katerberg, waarnemend directeur OWB, namens staatssecretaris Zijlstra van OCW

17.30 uur

Borrel