Jaarrede Robbert Dijkgraaf over de grenzen van de wetenschap

Tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag op 30 mei 2011 hield president Robbert Dijkgraaf zijn jaarrede Over de grenzen van de wetenschap.

In deze jaarrede zette Dijkgraaf in het licht van de politieke actualiteit de werking en de waarde van de wetenschap uiteen. Hij onderstreepte de sterke positie die de Nederlandse wetenschap nu nog heeft en gaf zijn visie op twee beleidsdossiers: de voorgenomen herziening van het hoger onderwijs waarover de commissie Veerman adviseerde en het innovatiebeleid zoals dat momenteel voor negen topsectoren wordt uitgewerkt.

 Beluister de jaarrede (mp3).