KNAW Onderwijsprijs

Niveau profielwerkstukken opvallend hoog

De KNAW Onderwijsprijs is een doorslaand succes. Veel eindexamenkandidaten hebben weer gezwoegd op het zogenoemde profielwerkstuk. Het niveau van de meesterproeven is opmerkelijk hoog. De KNAW bekroont dit jaar voor de derde keer de beste VWO profielwerkstukken.