Lezing door Nico Schrijver

Mondiale waarden, wereldrecht en de Verenigde Naties van de toekomst

Dit jaar bestaan de Verenigde Naties 65 jaar. De wereld van 2010 is anders dan die van 1945. Oude doelstellingen zijn herijkt: van 'negatieve' vrede naar 'positieve' vrede. Nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd, waaronder dekolonisatie, duurzame ontwikkeling en menselijke veiligheid (naast veiligheid van staten). 

Wat heeft 65 jaar Verenigde Naties betekend voor de ontwikkeling van het internationale recht? Tekenen zich mondiale waarden af die de rechtsontwikkeling voeden? Naar wereldrecht? Welke hervormingen zijn nodig om een Verenigde Naties van de toekomst te scheppen?

Nico SchrijverProf. mr. N.J. Schrijver is hoogleraar internationaal publiekrecht en wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies, Universiteit Leiden. Hij is lid van het Permanente Hof van Arbitrage en het VN-comité dat toezicht houdt op de naleving van economische, sociale en culturele mensenrechten. Ook was hij lid van de Commissie Davids. Schrijver is de auteur van Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties (CUP, 1997), The Evolution of Sustainable Development in International Law (Brill, 2008; Chinese editie CASS, 2010), Development Without Destruction. The UN and Global Resource Management (Indiana University Press, 2010) en het artikel 'Missionary Burden or Enlightened Self-Interest? International Law in Dutch Foreign Policy' in Netherlands International Law Review, 2010.

Datum lezing: 13 september 2010

Powerpointpresentatie van Nico Schrijver

icon_audio.gif

Geluidsbestand van de lezing