1,1 miljard extra nodig voor wetenschappelijk onderwijs, concludeert adviesbureau PwC

5 maart 2021

De KNAW onderschrijft de conclusie van adviesbureau PwC dat het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ongeveer 1,1 miljard te kort komt voor de vervulling van haar kerntaken: onderwijs en de daarmee verweven onderzoekstaak. Die conclusie onderbouwt de jarenlange pleidooien van KNAW en andere wetenschapsorganisaties om structureel meer geld voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de universiteiten uit te trekken.

PwC deed in opdracht van minister Ingrid van Engelshoven van OCW onderzoek naar de bekostiging van mbo, hbo en wo. Vandaag stuurde de demissionaire minister het rapport van PwC naar de Tweede Kamer. 

Voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is het 'macrobudget' verre van toereikend, stelt PwC. Het rapport rekent voor dat €1,1 miljard nodig is. Daarvan is €400 miljoen structureel nodig om tekorten voor nu al lopend onderzoek aan universiteiten te dekken. Ook is €200 miljoen structureel en €300 miljoen incidenteel nodig als investering in faciliteiten. Tot slot is volgens de onderzoekers structureel € 200 miljoen extra nodig om de kwaliteitsdoelstellingen voor kleinschalig onderwijs te halen.

Ongebonden onderzoek

PwC wijst ook op het belang van ongebonden onderzoek aan de universiteiten. De aanbevelingen op dit onderwerp sluiten goed aan bij de KNAW-adviezen ‘Evenwicht in het wetenschapssysteem’ (2019) en ‘Het rolling-grantfonds’ (2020). Hierin pleit de KNAW voor meer budget voor ongebonden onderzoek via NWO en een doorlopend eigen werkkapitaal voor onderzoekers.

Investeren in kenniseconomie

Als lid van de Kenniscoalitie pleit de KNAW voor een stabiele groei van overheidsuitgaven aan R&D en innovatie richting 3 procent van het bruto binnenlands product in 2030. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie. De aanbeveling van PwC is hiervoor een eerste stap.