Drie nieuwe Faces of Science bloggen

22 juni 2017

Faces of Science heeft drie nieuwe gezichten: Janna de Boer, Jorrit Steehouder en Uzume Zoë Wijnsma. Vanaf vandaag bloggen zij over hun onderzoek.

Janna (rechts) analyseert het taalgebruik van patiënten met een psychose, Jorrit (links) onderzoekt de beginjaren van de Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog, zoals het Marshallplan. En Uzume (midden) duikt nog verder terug de geschiedenis in: zij wil weten hoe politieke ideeën veranderden in Egypte en Irak toen zij hun onafhankelijkheid verloren aan de eerste rijken ter wereld.

Wat je zegt ben jezelf

Janna de Boer (1990), arts-onderzoeker, UMC Utrecht
Het verschil tussen talen zit niet in de diversiteit in tekens of geluiden, maar in de manier waarop je naar de wereld kijkt. Dat zei wetenschapper Willem von Humboldt tenminste in 1820. Ook nu nog denken wetenschappers dat de taal die je spreekt bepaalt of beïnvloedt hoe je denkt.

Lees het eerste blog van Janna

De verborgen wortels van Europa

Jorrit Steehouder (1991), historicus, Universiteit Utrecht
De geschiedenis herhaalt zich niet. En het is nog maar de vraag wat de geschiedenis ons überhaupt leert. Maar de geschiedenis is vaak wel een bron van inspiratie. Vooral als het heden en verleden elkaar raken en je interessante historische vergelijkingen kunt maken. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van alle ervaring die we in Europa hebben opgedaan met samenwerken, zeventig jaar na de start van het Marshallplan?

Lees het eerste blog van Jorrit

De geboorte van het eerste wereldrijk

Uzume Zoë Wijnsma (1993), Egyptoloog/Assyrioloog, Universiteit Leiden
Waarom is het Westen zo machtig en rijk? Waar komt het Israël-Palestina conflict vandaan? En waarom vieren we eigenlijk kerstmis? Zulke vragen zijn niet te beantwoorden zonder ‘saaie’ historici.

Lees Uzume's eerste blog

Faces of Science geeft jonge onderzoekers een gezicht

Op de site Facesofscience.nl bloggen promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie een realistisch beeld te krijgen van wat het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink.nl. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.