Persbericht Rathenau Instituut

Veertig procent Nederlanders wil dat burger meebeslist over wetenschap

25 augustus 2015

Het Rathenau Instituut legde een enquête over wetenschap en wetenschappers voor aan een representatieve steekproef van 800 Nederlanders. Veertig procent van de Nederlanders wil dat burgers meebeslissen over wat wetenschappers moeten onderzoeken. En als Nederlanders honderd miljoen euro mogen verdelen over de wetenschap dan krijgt onderzoek naar gezondheidszorg 50 miljoen, natuur en techniek 25 miljoen en de sociale- en geesteswetenschappen ook 25 miljoen. 

Dit blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Het instituut legde een enquête over wetenschap en wetenschappers voor aan een representatieve steekproef van 800 Nederlanders.

Uit de enquête bleek verder dat 'de wetenschap' op eenzame hoogte staat als het gaat om de vraag hoeveel vertrouwen burgers hebben in verschillende instituties. De wetenschap krijgt voor 'vertrouwen' het rapportcijfer 7. De rechtspraak staat op de tweede plek met een ruime 6. Televisie, vakbonden en kranten balanceren rond de 5,5. De Tweede Kamer, de regering en grote bedrijven sluiten de ranglijst met een 5.

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie


Logo Rathenau Instituut