Nieuwsbericht Meertens Instituut KNAW

50.000 Nederlandse liedteksten online

24 juni 2014

Sinds 19 juni 2014 staan 50.000 Nederlandse liedteksten online op de Nederlands Liederenbank. Het zijn volksliederen, geuzenliederen, psalmen en kerstliederen, marktzangen, zeemansliederen, kinderliedjes en nog veel meer traditionele liederen van voor het jaar 1900. Aan de digitalisering, waaraan vijf jaar is gewerkt, werkten de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut van de KNAW en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) samen.

Lezen, doorzoeken en luisteren

De 50.000 liedteksten worden toegankelijk gemaakt via de website van de Nederlandse Liederenbank en de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Tussen de beide websites zijn links aangebracht, zodat per lied een maximum aan relevante informatie beschikbaar is, zoals over melodieën, tekstvarianten, auteurs, uitgevers en het onderzoek dat eerder naar deze liederen gedaan is. Ook is een groot aantal scans van oorspronkelijke liedbundels opgenomen (onder meer door de medewerking van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag). En er zijn twee extra's. De eerste is een 'Literaire canon van het Nederlandse lied', waarvan de liedjes ook zijn te horen als klinkende muziek. De tweede is een genre-paneel, waarmee met één druk op de knop alle sinterklaasliederen, geuzenliederen, erotische liederen en nog veel meer soorten liederen kunnen worden bekeken.

Lees het volledige bericht op de website van het Meertens Instituut KNAW.

Logo Meertens InstituutHet Meertens Instituut houdt zich bezig met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW.