Akademie kiest 28 nieuwe leden

15 mei 2009

 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft 28 nieuwe leden gekozen. De in totaal ruim tweehonderd gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek.

Als een Akademielid de leeftijd van 65 jaar bereikt, komt zijn of haar plaats vrij voor een nieuw lid. De Akademieleden kiezen jaarlijks nieuwe leden aan de hand van aanbevelingen uit de wetenschappelijke gemeenschap. De verkiezing gebeurt op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

De KNAW adviseert de regering over ontwikkelingen in de wetenschap, bevordert de nationale en internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied, is actief bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek en is verantwoordelijk voor negentien instituten voor wetenschappelijk onderzoek en voor dienstverlening aan de wetenschap, met in totaal ruim twaalfhonderd medewerkers.

De nieuwe leden zijn:

Afdeling Letterkunde (geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen)

 • Prof. dr. Monique Boekaerts (1946), hoogleraar leren en instructie, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Lans Bovenberg (1958), wetenschappelijk directeur Netspar en hoogleraar algemene economie, Universiteit van Tilburg
 • Prof. dr. ir. Louise Fresco (1952), universiteitshoogleraar grondslagen duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Vincent van Heuven (1949), hoogleraar experimentele taalkunde, in het bijzonder de fonetiek, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Willy Jansen (1950), directeur Institute for Gender Studies en hoogleraar vrouwenstudies, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. Jan Kiviet (1948), hoogleraar econometrie, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Jelle Koopmans (1959), universitair hoofddocent Franse letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. mr. Corien Prins (1961), raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar recht en informatisering, Universiteit van Tilburg
 • Prof. dr. Johan Schot (1961), hoogleraar geschiedenis van de techniek, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. mr. drs. Ben Vermeulen (1957), lid van de Raad van State en hoogleraar onderwijsrecht, Vrije Universiteit en Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. mr. Willem Zwalve (1949), hooglaar historische ontwikkeling van het recht, Universiteit Leiden en hoogleraar Anglo-Amerikaans recht, Rijksuniversiteit Groningen


Afdeling Natuurkunde (wiskundige en natuurkundige wetenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschappen)

 • Prof. dr. Bert Brunekreef (1953), hoogleraar milieu-epidemiologie, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Arnold Driessen (1958), hoogleraar moleculaire microbiologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Bas Edixhoven (1962), hoogleraar wiskunde, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Marijn Franx (1960), hoogleraar sterrenkunde, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Rick Grobbee (1957), hoogleraar klinische epidemiologie, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. René Kahn (1954), hoogleraar psychiatrie, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Bas Kooijman (1950), hoogleraar toegepaste theoretische biologie, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. Inald Lagendijk (1962), hoogleraar informatie- en communicatietheorie, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. Marcel Levi (1964), hoogleraar inwendige geneeskunde, Universiteit van , Amsterdam
 • Prof. dr. Johan Mackenbach (1953), hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. Andries Meijerink (1963), hoogleraar vaste stof chemie, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Theunis Piersma (1958), hoogleraar dierecologie, Rijksuniversiteit Groningen, Waddenonderzoeker Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ)
 • Prof. dr. Albert Polman (1961), FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, bijzonder hoogleraar nanofotonica, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Bert Poolman (1959), hoogleraar biochemie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Aad van der Vaart (1959), hoogleraar stochastiek, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. Willem de Vos, (1954), hoogleraar microbiologie, Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. Bart van Wees (1961), hoogleraar technische natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen

Een overzicht van alle leden van de KNAW is te vinden op de KNAW-website.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie: Afdeling Communicatie KNAW, Irene van Houten, tel. 020 551 0733, 06 1137 5909