Akademie kiest vijfentwintig nieuwe leden

22 januari 2011

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft vijfentwintig nieuwe leden gekozen. De tweehonderdtwintig gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek.

De leden komen maandelijks bijeen voor discussie over wetenschappelijke onderwerpen en zijn actief in besturen en commissies van de Akademie.

Als een Akademielid de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, komt zijn of haar plaats vrij voor een nieuw lid. De Akademieleden kiezen jaarlijks nieuwe leden aan de hand van aanbevelingen uit de wetenschappelijke gemeenschap. De verkiezing gebeurt op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

De KNAW adviseert de regering over ontwikkelingen in de wetenschap, bevordert de nationale en internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied, is actief bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek en is verantwoordelijk voor negentien instituten voor wetenschappelijk onderzoek en voor dienstverlening aan de wetenschap, met in totaal ruim twaalfhonderd medewerkers.

De nieuwe leden zijn:

Afdeling Letterkunde

 • Prof. dr. A.W.A. Boot (1960), hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. M.A.P. Bovens (1957), hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht en directeur van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Prof. dr. D.G.B.J. Dieks (1949), hoogleraar filosofie van de natuurkunde, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. K.A.E. Enenkel (1959), hoogleraar Neolatijnse letterkunde, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. J.W. Gunning (1949), hoogleraar ontwikkelingseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. J. Th. Leerssen (1955), hoogleraar moderne Europese Letteren, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. M.R. Prak (1955), hoogleraar geschiedenis na de middeleeuwen, Universiteit Utrecht
 • Mw. prof. mr. A. Prechal (1959), hoogleraar Europees recht, Universiteit Utrecht
 • Prof. mr. N.J. Schrijver (1954), hoogleraar internationaal publiekrecht, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. E.-J. Zürcher (1954), hoogleraar Turkse talen en culturen, Universiteit Leiden en directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW)

Afdeling Natuurkunde

 • Prof. dr. A. van den Berg (1957), hoogleraar sensorsystemen voor biomedische en milieutoepassingen, Universiteit Twente
 • Prof. dr. H.W. Broer (1950), hoogleraar dynamische systemen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. H.R. Büller (1952), Akademiehoogleraar inwendige geneeskunde, ihb de vasculaire geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. M.A. Cohen Stuart (1948), hoogleraar fysische en kolloïdchemie, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Prof. dr. B.W. Dijkstra (1948), hoogleraar biofysische chemie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. C.G. Figdor (1953), hoogleraar tumorimmunologie, Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar celbiofysica, Universiteit Twente
 • Prof. dr. J.W.M. Frenken (1958), hoogleraar fysica van oppervlakken en grensvlakken, Universiteit Leiden
 • Prof. dr.ir. J.J. Heijnen (1951), hoogleraar biokinetiek, Technische Universiteit Delft
 • Prof. dr. J.A. Jansen (1953), hoogleraar biomaterialen en experimentele implantologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. G.F.B.P. van Meer (1953), hoogleraar membraanenzymologie, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. J.J. Middelburg (1963), bijzonder hoogleraar biogeochemie, Universiteit Utrecht en werkgroepleider Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
 • Prof. dr. T. Odijk (1952), hoogleraar theorie van complexe vloeistoffen, Technische Universiteit Delft en hoogleraar macromoleculaire systemen, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. F.R. Rosendaal (1959), hoogleraar klinische epidemiologie, in het bijzonder van hemostase en trombose, Universiteit Leiden
 • Mw. prof. dr. T.K. Sixma (1962), bijzonder hoogleraar structuur en functie van eiwitten, Erasmus Universiteit Rotterdam en programmaleider Nederlands Kanker Instituut
 • Prof. dr. L.B.F.M. Waters (1959), hoogleraar sterrenkunde, Universiteit van Amsterdam