Bakhuis Roozeboom Medaille 2019 voor George Jackson

15 oktober 2019

Chemisch fysicus George Jackson van het Imperial College London krijgt dit jaar de Bakhuis Roozeboom Medaille 2019 van de KNAW. Hij ontvangt de medaille voor de door hem ontwikkelde modellen van het thermodynamisch gedrag van complexe vloeistoffen, die onder andere worden gebruikt in de olie- en gaswinning en de geneesmiddelenindustrie.

V.l.n.r.: René de Borst, Wim van Saarloos, George Jackson en Marc Koper. Foto door Inge Hoogland

George Jackson, hoogleraar chemische fysica aan het Imperial College London, is wereldleider in de ontwikkeling en het gebruik van moleculaire methoden om de thermodynamische eigenschappen van complexe vloeistoffen te simuleren. Zijn werk richt zich zowel op de ontwikkeling van de theorie als op de toepassing ervan in de praktijk.

Jackson is een van de geestelijke vaders van de Statistical Associating Fluid Theory , een verzameling van vergelijkingen die heel precies de thermodynamische eigenschappen van complexe vloeibare mengsels voorspelt. Hiermee stond hij aan de basis van een nieuw vakgebied, Molecular Systems Engineering, dat op basis van modellen nieuwe processen en producten ontwerpt op moleculair niveau.

Realistische modellen

Jackson baseert zijn modellen op versimpelde, maar realistische modellen van de moleculaire interacties die plaatsvinden in een vloeistof. Zijn modellen voorspellen de structuur, het transport en de dynamica van mengsels, en onder welke omstandigheden welke evenwichten zullen optreden tussen de vloeistof-, damp- en gasfasen van de afzonderlijke componenten. Zijn werk heeft geleid tot een beter begrip van het gedrag van allerlei mengsels, variërend van vloeibare kristallen, polymeren en membranen tot aan biologische systemen.

Bedrijven als Shell, BP, Pfizer, B&P en de Borealis Group gebruiken zijn modellen voor een groot aantal industriële toepassingen, uiteenlopend van de gaswinning, de cosmetica, en de geneesmiddelenindustrie tot aan de afvang en opslag van koolstofdioxide.

Jackson is sinds 1995 Fellow van de Royal Society of Chemistry, en sinds 2001 van de Mexican Academy of Molecular Engineering. In 2014 kreeg hij de Guggenheim Medal for Excellence in Thermodynamics van de Institution of Chemical Engineers en in 2020 ontvangt hij de Rossini Award van de International Association of Chemical Thermodynamics. Zijn onderzoeksgroep ontving in 2009 de Research Excellence Award en in 2016 de President’s Award for Outstanding Research Team van het Imperial College London.

Curriculum vitae

George Jackson (1962) is sinds 2001 hoogleraar chemische fysica aan het Imperial College London (VK). Hij promoveerde in 1986 aan de Universiteit van Oxford, waarna hij onder andere werkte aan de Cornell Universiteit in Ithaca (VS) en de Universiteit van Sheffield (VK).

Bakhuis Roozeboom Medaille

De Bakhuis Roozeboom Medaille is in 1911 ingesteld door een aantal wetenschappers als erkenning van de verdiensten van scheikundige en Akademielid H.W. Bakhuis Roozeboom (1854-1907). De prijs wordt eens in de vier jaar toegekend aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de fasenleer. De laureaat ontvangt tijdens een speciale plechtigheid op 20 januari 2020 een medaille.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats op 20 januari 2020 van 15.30 tot 18.00 uur.
Adres: KNAW Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam .