Beeldmateriaal De la Courtprijs 2016

Boekrestaurator Karin Scheper ontvangt op 13 februari 2017 de De la Courtprijs van de KNAW voor haar proefschrift over de islamitische boekbindtraditie.

Karin Scheper (1970) werkt als restaurator bij de Leidse Universiteitsbibliotheek. De afgelopen jaren deed zij, in haar eigen tijd en op eigen kosten, een onderzoek naar de islamitische boekbindtraditie. Dat resulteerde in haar bij Brill verschenen proefschrift The Islamic Bookbinding Tradition. A Book Archaeological Study.

Klik op de afbeelding voor hoge resolutie. Gebruik bij publicatie de naamsvermelding Karin Scheper / UB Leiden.

Een 18e-eeuws, veelvuldig gebruikt en gerepareerd gebedenboek uit Noord-Afrika met een draagtas.

14e-eeuwse verzameling teksten van de geleerde Al-Ghazali, uit Egypte of Syrië; band met kenmerkende envelopvormige flap en een textiele doublure.

Een handschrift uit 1562, the book of the knowledge of mechanical devices; de opening laat een speciale variant op het kettingsteeknaaisel zien.

Een verzamelhandschrift met teksten in Arabisch en Turks, waarbij zijden leeswijzers in de marges van de bladzijden geknoopt zijn om gemakkelijker te kunnen bladeren.