Beter perspectief voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen door samenwerking Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland van de KNAW met

4 februari 2010

Theo Mulder, directeur onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en Eduard Klasen, lid van de Raad van Bestuur van het LUMC, hebben op donderdag 4 februari de handel op de Amsterdamse beurs geopend.

beursopening ICINZij hebben hiermee ook de samenwerking ingeluid tussen CONCOR en het Parelsnoer Initiatief. CONCOR is met 11.661 deelnemende patiënten het grootste onderzoek ter wereld naar erfelijke en aangeboren hartafwijkingen. CONCOR is een onderzoeksproject van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland, een van de onderzoeksinstituten van de KNAW, en nu ook officieel onderdeel van Parelsnoer. Parelsnoer is een gezamenlijke data- en weefselbank van de acht academische ziekenhuizen in Nederland. Door de samenwerking met Parelsnoer kan CONCOR nog meer patiënten met aangeboren hartafwijkingen deel laten nemen aan onderzoek en een grotere bijdrage leveren aan het ontwikkelen van behandelmethoden.

Een filmpje van de opening van de Amsterdamse beurs op 4 februari staat op de website van Euronext.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ICIN, 030-2333600.

Meer informatie

Zie de websites:
http://www.concor.net
http://www.icin.nl
http://www.knaw.nl
http://www.parelsnoer.org
http://www.nfu.nl