Bezoek van Chinese Academy of Social Sciences

24 april 2013

Op 19 april 2012 bezocht Wang Weiguang, vicepresident van de Chinese Academy of Social Sciences (CASS), de KNAW. Hij was in Nederland met een delegatie van CASS om Nederlandse wetenschappers te spreken over het onderwerp ‘de welvaartsstaat tijdens de financiële crisis’.

Pearl Dykstra, vicepresident van de KNAW, ontving de delegatie in Amsterdam. De Chinese wetenschappers bezochten verder het Centraal Planbureau (CPB), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de universiteit Leiden en NWO.

Het bezoek van de hoge Chinese delegatie bouwt voort op ruim dertig jaar samenwerking tussen wetenschappelijke partners in Nederland en China. Zo voeren KNAW en CASS samen het langlopende China Exchange Programma uit. Doel van dit programma is samenwerking tussen wetenschappers uit beide landen te bevorderen. Enkele jaren geleden is daar in samenwerking met NWO het Joint Scientific Thematic Research Programme aan toegevoegd. NWO, CASS en KNAW waren tevens partners binnen het multilaterale CO-REACH (Coordination of Research between Europa and China). Het door KNAW en NWO gecoördineerde bezoek van de delegatie van CASS heeft de banden tussen de organisaties verder aangehaald.