KNAW buigt zich over nieuwe bezuinigingsopdracht

30 mei 2013

Vandaag stuurde de minister van OCW haar bezuinigingsplannen naar de Tweede Kamer. De voornemens van de minister hebben aanzienlijke consequenties voor de KNAW. Het KNAW-bestuur buigt zich de komende weken over de wijze waarop aan de bezuinigingsopdracht invulling kan worden gegeven. Belangrijke vraag is of en hoe haar demografisch instituut NIDI kan worden behouden.

De brief van minister Bussemaker vindt u hier. KNAW-president Clevers ging afgelopen maandag in zijn Jaarrede al in op deze nieuwe bezuinigingsronde. Bij die gelegenheid zei hij:

'‘Never waste a good crisis’ is sinds 2008 een veelgehoord adagium: benut de crisis om de broodnodige structurele veranderingen aan te brengen in ons bestel. Een verlaging van het toch al zo schrale wetenschapsbudget past daar bepaald niet bij. Toch slaagt Den Haag er niet in de wetenschap te sparen. Ons Rathenau Instituut heeft recent becijferd dat de totale publieke onderzoeksfinanciering terugloopt van 5 miljard euro in 2011 tot 4,3 miljard euro in 2017. Een volgende bezuinigingsoperatie wordt in juni bekendgemaakt en zal dit beeld nog donkerder kleuren.

Ik zinspeelde er al op: ook de KNAW ontsnapt niet aan deze bezuinigingsdrift. Op dit moment zijn we nog steeds doende de korting van 11 miljoen euro op een totaal budget van zo’n 90 miljoen te verwerken. En we verwachten dezer dagen de aanzegging van een reeds aangekondigde additionele korting van 4,5 miljoen euro op jaarbasis. Over de invulling van deze bezuinigingen zullen we pijnlijke besluiten moeten nemen. Mijn presidentschap zal daarmee in het teken staan van een zeer significante krimp van onze organisatie. Gelukkig hebben voorgaande directies en besturen een gezonde financiële reserve nagelaten. Het huidige bestuur zal een deel van deze reserve inzetten om onze organisatie leaner and meaner te maken.'