BREDE BASIS,VARIATIE BINNEN TRADITIONEEL GEWAS ALS REFERENTIE VOOR GGO-RISICO

1 februari 2012

Voor het opstellen van ecologische risico-analyses voor genetisch gemodificeerde landbouwgewassen, is het nodig om over referenties te beschikken.

Daarvoor moet de bandbreedte bepaald worden van de effecten van bepaalde stoffen of eigenschappen binnen traditioneel veredelde gewassen. Patrick Kabouw promoveert woensdag 1 februari 2012 op zijn onderzoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) naar de variatie binnen traditioneel veredelde witte kool en de effecten daarvan op bodemorganismen.Daarmee heeft hij een referentiekader opgesteld dat gebruikt kan worden voor toelatingstests voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).