Brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Sanctieregeling Iran 2007

13 januari 2009

Bij brief van 12 januari roept de KNAW de minister van OCW op de Sanctieregeling Iran 2007 in te trekken. Deze regeling maakt toelating van studenten uit Iran tot bepaalde gebieden van onderzoek en onderwijs onmogelijk. De regering beroept zich daarbij op VN-resolutie 1737.

De KNAW maakt bezwaar tegen de enge interpretatie die de regering geeft aan het begrip 'waakzaamheid' in die resolutie. Zij acht de Sanctieregeling strijdig met het belang van een vrije en internationale wetenschapsbeoefening en roept de regering op de regeling in te trekken of aan te passen.

  • Brief KNAW over sanctieregeling studenten Iran, 12 januari 2009 - Nederlands - English