Brief kennisorganisaties aan verkiezingsprogrammacommissies

7 mei 2012

Vrijdag zonden KNAW, NWO, TNO, VSNU, HBO-Raad en AcTI-nl een gezamenlijke brief naar de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen. In deze brief pleiten zij voor continuïteit in wetenschaps- en innovatiebeleid. Daarbij stellen zij een aantal modificaties en aanvullingen voor. Deze modificaties en aanvullingen doen maximaal recht aan zowel de actuele financiële situatie als aan de ambitie om Nederland terug te brengen in de topvijf van kenniseconomieën.

Documenten

Brief kennisorganisaties