Brill neemt het fonds KITLV Press over

15 juni 2012

Brill en de Vereniging voor Taal-, Land- en Volkenkunde maken bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de overname door Brill van alle activa van KITLV Press te Leiden.