Casimir-Ziegler Onderzoeksbeurzen 2012 voor Hein van den Berg en Alfred Zerres

24 januari 2012

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste kennen de Hendrik Casimir-Karl Ziegler Onderzoeksstipendia 2012 toe aan Hein van den Berg en Alfred Zerres. Beide Akademies stellen de beurzen jaarlijks beschikbaar aan een jonge postdoc.

De beurzen zijn bestemd voor een gastonderzoekerschap van een jaar in het buurland. De uitreiking van de onderzoeksbeurzen vindt plaats op 12 maart 2012 in Amsterdam.

Dr. Hein van den Berg Dr. Hein van den Berg (1980) is verbonden aan de Vrije Universiteit  Amsterdam en promoveerde hier vorig jaar cum laude. Zijn onderzoek voor zijn proefschrift richt zich op de wetenschapsopvatting van de filosoof Immanuel Kant en de belangrijke rol die de Duitse filosoof Christian Wolff daarin heeft gespeeld. Van den Berg analyseerde daartoe de manier waarop Kant zijn visie op de wetenschap vormgeeft in een kritische dialoog tussen beide achttiende-eeuwse wetenschappers. Het stipendium stelt Van den Berg in staat om zijn onderzoek naar de invloed van Christian Wolff op wetenschapsopvattingen in de achttiende eeuw voort te zetten aan de Technische Universiteit Dortmund. 

Dr. Alfred ZerresDr. Alfred Zerres (1982) promoveerde in 2011 summa cum laude aan de Universiteit van Keulen en is werkzaam als postdoc onderzoeker aan de Universiteit Münster. Zijn onderzoek richt zich op teams van onderhandelaars in een complexe omgeving. Om hun individuele doelen te bereiken, moeten zij eerst tot een overeenkomst komen met wederzijds voordeel voor alle betrokkenen, dus ook voor de tegenpartij. Dankzij het stipendium kan Zerres als gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam verder onderzoek naar doen naar de leiderschapstijlen die hierin een rol kunnen spelen.

De onderzoeksbeurzen

De Casimir-Zieglerstipendia zijn genoemd naar de eerste president van de KNAW, prof.dr. Hendrik Casimir, en die van de Nordrhein-Westfälische Akademie prof.dr. Karl Ziegler. Beide Akademies kennen de onderzoeksbeurzen jaarlijks toe aan een jonge postdoc uit Nederland en één uit Noordrijn-Westfalen. De stipendia van maximaal 50.000 euro worden afwisselend uitgereikt in de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, en natuur- en levenswetenschappen.