Eerbetoon aan de eerste directeur; het CBS-KNAW heet voortaan Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut

10 februari 2017

In 1907 werd Johanna Westerdijk de eerste directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW). Op 10 februari 1917 werd zij tevens de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. De Universiteit Utrecht stelde haar aan als hoogleraar in de plantenziektekunde (fytopathologie). Om de indrukwekkende nalatenschap waar dit instituut op is gebouwd te weerspiegelen, verandert de naam van het CBS-KNAW naar Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut. 

Ruimte voor onderzoek schimmels voor maatschappelijke toepassing

Volgens de huidige directeur Pedro Crous ‘gaat het Westerdijk Instituut onverminderd door met het ontdekken van nieuwe schimmels, het onderzoeken van hun karakteristieken voor maatschappelijk relevante toepassingen en het bewaren van schimmels nu en in de toekomst. Daarnaast komt er nog sterkere aandacht voor onderzoek naar relevante maatschappelijke toepassingen en het ontsluiten van de collectie voor derden.’

Op 31 augustus 2017 wordt een nieuwe vleugel van het Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut geopend, die voor een groot deel gericht is op onderzoek naar de maatschappelijke toepassingen van schimmels. 

Johanna Westerdijk

Johanna Westerdijk was een zeer gerespecteerd, multigetalenteerd wetenschapper met een internationale en interdisciplinaire oriëntatie. Zij werd wereldberoemd door de ontdekking van de schimmel die de iepenziekte veroorzaakt (in het Engels nog steeds aangeduid met Dutch Elm Disease). Zij had inclusiviteit hoog in het vaandel; zij leidde 56 promovendi op, van wie bijna de helft vrouwen. Zij was er van overtuigd dat er in schimmels een enorme potentie schuilt om grote maatschappelijke problemen op te lossen. 

In 2017, het ‘Westerdijk’-jaar, vieren wij haar verdiensten voor de wetenschap. Volg alle partners via #westerdijk. 

Het Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).