China en Nederland bundelen krachten in onderzoek naar watermanagement

11 maart 2009

(Gezamenlijk persbericht NWO en KNAW) Tijdens een recent werkbezoek aan China hebben de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met hun Chinese partnerorganisaties overeenstemming bereikt over de themakeuze voor het nieuwe onderzoeksprogramma Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP).

De partners hebben voor de eerste ronde gekozen voor het thema 'Integrated water management in relation to climate change and sea level rise'.

NWO en KNAW hebben het thema vormgegeven in samenspel met het NWO-thema Duurzame Aarde. De partners stellen de eerste call for proposals zowel in China als in Nederland formeel open op 15 maart. Deadline is 15 juni 2009.

Doel van het gezamenlijke onderzoeksprogramma is het bevorderen van duurzame samenwerking tussen Nederlandse en Chinese wetenschappers. Binnen het JSTP kunnen Chinees-Nederlandse onderzoeksteams voorstellen indienen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten en thematische seminars. De partners kiezen jaarlijks een thema om op actueel onderzoek te kunnen inspelen en om uiteindelijk alle vakgebieden te kunnen bestrijken. Uniek aan het JSTP is dat zowel in Nederland als in China meerdere partners deelnemen. Dit biedt onderzoekers brede toegang tot het onderzoeksveld in beide landen.

Aan Nederlandse zijde financieren het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NWO en KNAW het JSTP. In China nemen het Ministry of Science and Technology, het Ministry of Education, de Chinese Academy of Sciences en de Chinese Academy of Social Sciences deel aan het programma. Het Nederlandse deel van het budget bedraagt 2,7 miljoen euro. Het is voor het eerst dat OCW, NWO en KNAW op deze manier gezamenlijk optrekken in het ontwikkelen van samenwerking met Chinese ministeries en academies.

Procedure

In de aanloopfase voor sluiting van de deadline organiseren NWO en KNAW in mei 2009 een workshop in Beijing. Deze biedt geselecteerde onderzoekers de gelegenheid om met hun (mogelijke) samenwerkingspartners voorstellen verder uit te werken.

De Call for proposals is te vinden op de website van NWO.

Over de KNAW

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als koepelorganisatie beheert de KNAW excellente onderzoeksinstituten met hun collecties en bevordert interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Zie ook: http://www.knaw.nl

Over NWO

Vernieuwing en kwaliteit. Dat zijn de speerpunten waarmee NWO werkt aan de toekomst van de wetenschap in Nederland. NWO financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's. Samen met wetenschappers, (inter-)nationale wetenschapsorganisaties en bedrijven ontwikkelt NWO onderzoeksprogramma's van topkwaliteit. Daarnaast heeft NWO negen onderzoeksinstituten verspreid over het land. Zie ook: http://www.nwo.nl.

Over NWO Duurzame Aarde

WO geeft het wetenschappelijk onderzoek gericht op duurzame ontwikkeling een impuls met het thema Duurzame aarde. Het thema omvat de volgende aandachtsgebieden en programmalijnen: Energie en grondstoffen, Mondiale veranderingen in klimaat, leefomgeving en milieu (global change) en Mondiale problemen, regionale en lokale oplossingen. De samenwerking met China is onderdeel van het derde veld. Zie ook: http://www.nwo.nl/duurzame aarde.

Meer informatie bij

KNAW, Communicatie
Gertske Kuiper
Telefoon 020 551 08 63
E-mail gertske.kuiper@bureau.knaw.nl

NWO, Voorlichting en Communicatie
David Redeker
Telefoon 070 344 07 14
E-mail redeker@nwo.nl