Chinees-Nederlandse samenwerking zet in op biomassa

9 september 2009

(Dit is een gezamenlijk persbericht van KNAW en NWO) De tweede ronde van het Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) staat het komend jaar in het teken van het thema biomassa. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verbreden bovendien de samenwerkingsverbanden met China.

Dat maken Jos Engelen (voorzitter NWO) en Robbert Dijkgraaf (president KNAW) vandaag bekend. Zij zijn in China om de wetenschappelijke samenwerking bestuurlijk te verankeren. Ze brengen onder andere een bezoek aan de Chinese Academy of Social Sciences (CASS) en de National Natural Science Foundation of China (NSFC). Het nieuwe onderzoeksthema sluit aan bij de plannen van Minister van der Hoeven om met China samen te werken op het gebied van duurzame energie.

Het Joint Scientific Thematic Research Programme is een samenwerkingsverband tussen NWO, KNAW, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hun Chinese partnerorganisaties. Binnen dit programma kunnen Chinees-Nederlandse onderzoeksteams voorstellen indienen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten en thematische seminars. De partners kiezen jaarlijks een thema om op actueel onderzoek te kunnen inspelen waarbij ze proberen zoveel mogelijk vakgebieden te bestrijken.

Succesvolle eerste ronde JSTP

De eerste ronde van het JSTP, met als thema Integrated water management in relation to climate change and sea level rise, is een succes. Uit de 33 ingediende aanvragen heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie van Chinese en Europese experts inmiddels tien projecten geselecteerd. Naar verwachting kunnen deze in januari 2010 van start gaan, wanneer de procedure is afgerond. De Nederlandse partners investeren drie miljoen euro.

De tweede ronde rondom het thema biomassa gaat in januari 2010 open. Net als in 2009 verloopt de procedure in twee stappen: het indienen van een 'expression of interest' gevolgd door een workshop en in tweede instantie het indienen van een volledige aanvraag. Informatie en deadlines verschijnen in januari op de website www.nwo.nl/jstp.

Nieuwe initiatieven

Om de samenwerking nog verder te verbreden heeft NWO besloten om samen met haar zusterorganisatie in China NSFC een apart programma op te zetten waarbinnen Chinees-Nederlandse onderzoeksteams voorstellen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten kunnen indienen. Dit programma zal in november 2009 van start gaan met een workshop op het thema Coastal engineering, gevolgd door een call for proposals in januari 2010. Het tweede thema waarop dit nieuwe programma zich zal richten is Plant sciences.

Het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen start samen met de Chinese Academy of Social Sciences (CASS) onderzoeksactiviteiten gekoppeld aan het thema Conflict en Veiligheid en Duurzame Aarde. In deze nieuwe samenwerking wil NWO ook de succesvolle multilaterale Europees-Chinese samenwerking in de sociale wetenschappen voortzetten.

Meer informatie

Afdeling Voorlichting en Communicatie, NWO
Telefoon 070 344 07 13
E-mail voorlichting@nwo.nl

KNAW, afdeling Communicatie, Annemarie Zegers
Telefoon 020 551 08 20
E-mail annemarie.zegers@bureau.knaw.nl

Over de KNAW

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als koepelorganisatie beheert de KNAW excellente onderzoeksinstituten met hun collecties en bevordert interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Zie ook de website van de KNAW.

Over NWO

Vernieuwing en kwaliteit. Dat zijn de speerpunten waarmee NWO werkt aan de toekomst van de wetenschap in Nederland. NWO financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's. Samen met wetenschappers, (inter-)nationale wetenschapsorganisaties en bedrijven ontwikkelt NWO onderzoeksprogramma's van topkwaliteit.

Zie ook website van de NWO.