Chris Smiet onderscheiden met Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor natuurkunde

7 oktober 2019

Postdoctoral scholar bij het Princeton Plasma Physics Laboratory Chris Smiet ontving op 7 oktober 2019 de Christiaan Huygensprijs voor het onderzoek waarop hij in 2017 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Minister Van Engelshoven van OCW overhandigde hem een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro in de Oude Kerk te Voorburg.

Proefschrift over de verwikkeling van magneetveldlijnen in een plasma

Juryvoorzitter en en hoogleraar micromechanica van materialen aan de Rijksuniversiteit Groningen Erik van der Giessen omschreef de wetenschappelijke kwaliteit van Smiets onderzoek als 'bijzonder hoog, origineel en veelbelovend'. Hij zei ook dat de zelf-stabiliserende plasmaconfiguratie die in het proefschrift is voorspeld 'een belangrijke rol zou kunnen spelen in het ontwerpen van betere en compacte kernfusiereactoren'.

Smiet (1987, Tjele, Denemarken) promoveerde op 20 juni 2017 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Knots in Plasma. Eervolle vermeldingen gingen naar Bas Hensen voor zijn voor zijn dissertatie Quantum Nonlocality with Spins in Diamond  en naar Xiaojue Zhu, voor zijn dissertatie Taylor-Couette and Rayleigh-Bénard turbulence: the role of the boundaries.

20191007-chris-smiet-christiaan-huygensChris Smiet ontvangt de cheque behorend bij de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2019 uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van OCW. Rechts de voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs, Marjan van Loon.

Over de Christiaan Huygens wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die met zijn of haar promotieonderzoek een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met oog voor de maatschappelijke relevantie. Bij toerbeurt staat een van de gebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629-1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde.

Ondersteuning

Het werk van de stichting wordt actief ondersteund door AEGON, Shell, ASML en TNO, organisaties die affiniteit hebben met het werk van Christiaan Huygens en de wetenschapsgebieden waarin hij excelleerde.