Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor natuurkunde toegekend aan Frank Koppens

13 oktober 2011

Natuurkundige dr. Frank Koppens (35) heeft vanmiddag in de Oude Kerk in Voorburg de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor het vakgebied Natuurkunde ontvangen. Hij krijgt de prijs voor de beschrijving van zijn baanbrekende onderzoek, dat het mogelijk maakt greep te krijgen op het tollen (de spin) van één enkel elektron in een nanostructuur.

Keynote speakers waren Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW en Gerald Schotman, chief technology officer van Shell.

Winnaar

Frank Henricus Louis Koppens (Deurne, 27 juni 1976) studeerde toegepaste natuurkunde aan de TU Eindhoven. Na zijn afstuderen verbond hij zich als onderzoeker aan het Kavli Instituut voor Nanoscience van de TU Delft, waar hij op 8 oktober 2007 cum laude promoveerde op het proefschrift Coherence and control of a single electron spin in a quantum dot. Na zijn promotie specialiseerde hij zich verder in Nanophotonics and Quantum Optics aan Harvard University. Momenteel is Frank Koppens Group Leader bij ICFO/The Institute of Photonic Sciences in Barcelona, waar hij zich o.m. richt op de bestudering van de optische eigenschappen van grafeen.

Uitreiking Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2011 aan Frank KoppensFrank Koppens (l) krijgt het beeld behorende bij de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2011 overhandigd door Babs van den Bergh, Directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie van OCW en Dick Benschop, voorzitter stichting Christiaan Huygensprijs

Jury

De jury, samengesteld door de KNAW en dit jaar gevormd door prof. dr. C.W.J. Beenakker (voorzitter), prof. dr. ir. A. van den Berg en prof. dr. ir. L.P. Kouwenhoven, was van oordeel dat het proefschrift van Frank Koppens uitblonk door kwaliteit, maar zeker ook vanwege de impact van de gerapporteerde doorbraak. Uit 31 inzendingen van Nederlandse onderzoekscholen en universiteiten kende de jury eervolle vermeldingen toe aan Hylke Akkerman (2008, Groningen), Liedewij Laan (2009, Leiden) en Ewold Verhagen (2010, Utrecht).

Ondersteuning

In het jaar van toekenning worden organisatie en prijsuitreiking actief ondersteund door een onderneming of instelling die affiniteit heeft met het betreffende wetenschapsgebied. Dit jaar is dat Shell. Naast Shell maken European Space Agency/Estec, IBM, De Nederlandsche Bank en ING/Nationale Nederlanden het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.