Comeniusnetwerk van start

16 mei 2018

Op 16 mei 2018 is het Comeniusnetwerk van start gegaan. Dat is een nieuw platform voor docenten aan universiteiten en hogescholen die zich inzetten voor innovatie in het hoger onderwijs. Het netwerk, dat is ondergebracht bij de KNAW, zal een ontmoetingsplaats zijn om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ook kan het netwerk een gesprekspartner worden voor het hogeronderwijsveld op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Groepsfoto door Inge Hoogland. Klik op de foto voor hoge resolutie.

Het Comeniusnetwerk telt nu een kleine honderd leden: de winnaars van een Comeniusbeurs (toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en de door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) geselecteerde Docenten van het Jaar. Het zal de komende jaren groeien tot zo’n 250 leden. De leden houden zich bezig met onderwerpen als gepersonaliseerd onderwijs, diversiteit en toegankelijkheid van hoger onderwijs, digitalisering, internationalisering en studentenwelzijn.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het initiatief genomen voor het netwerk om het belang van excellent hoger onderwijs te onderstrepen. Ze wil de docenten de tijd en ruimte geven om hun ideeën voor verbetering van het onderwijs te kunnen uitvoeren. Ook wil ze dat goed onderwijs en degenen die zich daar voor inzetten meer waardering krijgen. Het Comeniusnetwerk moet het mogelijk maken dat docenten die vooroplopen in de vernieuwing van het onderwijs elkaar gemakkelijker kunnen vinden, en van elkaar leren.

De KNAW zal optreden als gastvrouw van het Comeniusnetwerk (knaw.nl/comeniusnetwerk). De KNAW is sinds jaar en dag een ontmoetingsplek voor wetenschappers, en heeft sinds enkele jaren met haar Akademie van Kunsten ook de kunstenaars binnen haar gelederen.