Comeniusprijs 2012 naar Robbert Dijkgraaf

9 maart 2012

Prof. dr. R.H. Dijkgraaf, president van de KNAW, krijgt op 24 maart 2012 in Naarden de eerste Comeniusprijs uitgereikt.

Robbert Dijkgraaf ontvangt de prijs, omdat hij naar het oordeel van de jury op een uitzonderlijke en voorbeeldige wijze de wetenschap in het algemeen en de KNAW in het bijzonder betrekt bij de samenleving en de politiek, en zodoende in de publieke belangstelling brengt.

De Comeniusprijs is geen wetenschappelijke prijs, maar een culturele prijs, die is ingesteld om een eerbetoon aan een persoon of organisatie te brengen die opmerkelijke inspanningen levert in lijn met het gedachtegoed van de zeventiende-eeuwse wijsgeer, pedagoog en theoloog Jan Amos Comenius.

Eerbewijzen en prijzen

Eerder dit jaar ontving Robbert Dijkgraaf al de jaarlijkse Parool-Speld uitgereikt. Hij kreeg deze omdat hij volgens de vakjury van Het Parool de wetenschap ‘bij de gewone Amsterdammer’ populair heeft gemaakt.

En tijdens BID 2012 (Big Improvement Day) werd hem de 3e Dinsdag Award toegekend, omdat hij de Nederlandse wetenschap het afgelopen jaar grote diensten heeft bewezen.