Christiaan Huygens Wetenschapsprijs voor actuariaat en econometrie toegekend aan Stephan Smeekes

2 november 2012

Dr. Stephan Smeekes (29) heeft op 2 november 2012 in de Oude Kerk in Voorburg uit handen van drs. Hans Schutte, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van OCW de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2012 ontvangen. 

Hij krijgt de prijs voor zijn analyse van eenheidswortels in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen, die naar het oordeel van de jury 'het wetenschapsveld van de econometrie een stap vooruit helpt.' Keynote speaker was prof. dr. Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank.

Winnaar

Stephan Jacobus Maria Smeekes (Maastricht, 5 januari 1983) is postdoctoraal onderzoeker bij het Departement Kwantitatieve Economie van de faculteit Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij studeerde econometrie aan diezelfde universiteit, waar hij in 2004 cum laude zijn Master haalde. Na zijn afstuderen trad Smeekes in dienst bij het departement kwantitatieve economie en begon zijn onderzoek onder supervisie van zijn latere promotores prof. dr. JeanPierre Urbain en prof. dr. Franz C. Palm. Smeekes presenteerde zijn werk op diverse internationale conferenties en publiceerde in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.

Uitreiking Christiaan Huygens Wetenschapsprijs aan Stephan SmeekesUitreiking Christiaan Huygens Wetenschapsprijs aan Stephan Smeekes - Klik op de foto voor een afbeelding van hoge resolutie

Juryoordeel

De jury, samengesteld door de KNAW en dit jaar gevormd door prof. dr. Piet Rietveld (voorzitter), prof. dr. Jan Kiviet en prof. dr. Philip Hans Franses, was van oordeel dat het proefschrift van Smeekes 'van grote spitsvondigheid en doorzettingsvermogen getuigt, niet alleen door de indrukwekkende analytische afleidingen en uitwerkingen, maar tevens in de omvangrijke simulatie experimenten waarmee de doeltreffendheid van de ontworpen methodes is geïllustreerd'.
Uit in totaal zeventien inzendingen van Nederlandse onderzoekscholen en universiteiten kende de jury voorts eervolle vermeldingen toe aan Bart Diris (Maastricht, 2011), René Haijema (Amsterdam, 2008) en Borus Jungbacker (Amsterdam, 2010).

Ondersteuning

In het jaar van toekenning worden organisatie en prijsuitreiking actief ondersteund door een organisatie die affiniteit heeft met het betreffende wetenschapsgebied. Dit jaar is dat Nationale Nederlanden. Naast Nationale Nederlanden maken European Space Agency/Estec, IBM, Shell  en De Nederlandsche Bank het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor een toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met Arjen Verduijn, bestuurslid Stichting Christiaan Huygensprijs (06 5465 0882 of arjen@tigges.nl).