Persbericht DANS-KNAW

DANS-KNAW als eerste academische internationale partner in universeel Software Heritage project

5 juli 2016

DANS is een samenwerking aangegaan met Inria voor de verdere ontwikkeling van het Software Heritage Initiative. Op 30 juni 2016 heeft Inria het project en de samenwerking met DANS officieel aangekondigd met de lancering van de Software Heritage website.

Met het Software Heritage Initiative ontstaat een publiek toegankelijk Universal Software Archive. Doel van het project is verder het verzamelen, organiseren, bewaren en toegankelijk maken van de source code van alle publiek toegankelijke software. Dit moet resulteren in de creatie van een infrastructuur voor samenleving, wetenschap en industrie. Software Heritage heeft inmiddels 20 miljoen softwareprojecten verzameld en bevat daarmee tweeënhalf miljard unieke source files.

Academische partner

DANS is de eerste publieke en tevens eerste internationale academische partner binnen dit project. De samenwerking met Inria zal vooral plaatsvinden op de gebieden software preservation en software sustainability.

Over Inria

Inria is het Franse nationale onderzoeksinstituut voor computer science en toegepaste wiskunde en promoot wetenschappelijke excellentie voor techologietransfer en maatschappij.

DANS (Data Archiving and Networked Services)

DANS (Data Archiving and Networked Services) bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Tevens biedt DANS met Narcis.nl toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en advies en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. DANS is een instituut van KNAW en NWO.

Logo DANS