Interview

‘De Early Career Partnershiptoekenning betekent een grote erkenning voor mijn onderzoek.’

16 juni 2021

Roseriet Beijers, universitair docent ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit, kreeg een KNAW Early Career Partnership toegekend in 2020. Met een KNAW Early Career Partnership worden onderzoekers in staat gesteld een multidisciplinaire bijeenkomst te organiseren. Beijers organiseerde in november 2020 een hybride vierdaagse bijeenkomst over lactational programming.

Roseriet, kun je uitleggen wat lactational programming is?

‘Om lactational programming uit te leggen, zal ik eerst toelichten wat prenatal programming is. Prenatal programming, ook wel fetal programming genoemd, is het onderzoeksveld dat gaat over hoe de omgeving voor de geboorte een langdurige, of zelfs blijvende, impact heeft op het ontwikkelende kind. Door middel van onder meer fysiologische signalen geeft een moeder tijdens de zwangerschap informatie door over de omgeving. Op deze manier zou een baby zich het best mogelijk kunnen aanpassen aan deze omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de hongerwinter tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin er gebrek aan eten was. Dit gegeven werd doorgegeven aan het kind in de buik, en de baby werd op die manier voorbereid op een omgeving na de geboorte met weinig voedsel.

Bij lactional programming gaan we ervan uit dat het doorgeven van fysiologische signalen van moeder naar het kind doorgaat na de geboorte, via het proces van borstvoeding geven. Via de melk kunnen bijvoorbeeld stresshormonen en bacteriën worden doorgegeven , die mogelijk een (blijvende) impact hebben op de ontwikkeling van het kind. We weten echter nog maar weinig van lactational programming, en dit onderzoeksveld staat nog in de kinderschoenen. Het organiseren van een multidisciplinaire bijeenkomstenreeks was daarom erg nuttig.’

In hoeverre hielp het jou om met een multidisciplinair gezelschap te praten over dit onderwerp? En is de bijeenkomst voor herhaling vatbaar?

'Het organiseren van onze bijeenkomst is zeker voor herhaling vatbaar. Met het hele gezelschap hadden we ons als doel gesteld om een review paper te maken waarin we de huidige kennis uiteenzetten en richting geven voor vervolgonderzoek. We hadden de meeting dan ook echt nodig om met elkaar te spreken en verder te komen met de review.

Wij maakten van de bijeenkomst een hybride expertmeeting waarbij uiteenlopende vakgebieden vertegenwoordigd waren. Denk aan kinderartsen, antropologen, en psychologen. Daarbij hebben we de vierdaagse bijeenkomst opgedeeld in een ochtendblok en een avondblok, zodat onderzoekers van over de hele wereld de meeting virtueel konden bijwonen en de tijdszones geen struikelblok waren. De meetings werden opgenomen en later online gezet, zodat iedere onderzoeker alles terug kon kijken. Het waren erg productieve dagen. Na afloop is de review verder afgemaakt en uiteindelijk in maart 2021 ingediend.'

Een sfeerweergave van de hybride bijeenkomst die Beijers organiseerde.

Foto: Roseriet Beijers

Wat betekent de toekenning van de KNAW Early Career Partnership voor jou? 

‘Erkenning krijgen voor wat je aan het doen bent en dat dat gewaardeerd wordt. Door deze toekenning hebben we de mogelijkheid gehad om het opzetten van onze expert meeting professioneel aan te pakken en hebben we excellente onderzoekers aan ons kunnen binden. Met minder middelen had deze meeting wellicht anders uitgepakt. Ik ben erg blij dat er nu een sterk consortium staat. De basis is er en daardoor kunnen we verder met het fundamentele onderzoek naar lactational programming. Dat was ons zonder de Early Career Partnership-toekenning wellicht niet zo snel of zo goed gelukt.’

Heb je tips voor de KNAW Early Career Partnerships-winnaars van 2021?

‘Wij hadden het doel gesteld om een review paper te schrijven. De deelnemende onderzoekers hadden voor de bijeenkomstreeks al aan stukken gewerkt, waardoor we tijdens de meetings alle stukken en ideeën voor de review konden bespreken. Ook bespraken we gaten in de literatuur en ‘tips and tricks’ voor vervolgonderzoek, zowel inhoudelijk als qua methodologie. Na de bijeenkomstenreeks hebben we alles wat is besproken verder uitgewerkt en de review afgemaakt en ingediend.  

Mijn tip is daarom: zorg dat je een doel hebt om de bijeenkomst te houden. Voor ons was dat het maken van een review paper, dat kan natuurlijk ook andere concrete output zijn. Als je dat niet doet, doe je tijdens bijeenkomsten vaak goede ideeën op, maar komt het er in de praktijk niet altijd van om er direct mee verder te gaan.’